Kan vi utveckla kvalitet inom psykiatri och primär?